הטבעת שמות בצבע 

ואם כבר הטבעה, למה לא להדגיש עם צבע?
הצבע מבליט את ההטבעה ומוסיף עניין.
את השפה, הגופן והצבע תוכלו להתאים בצורה מושלמת לכריכה.

 חומרי כריכה מתאימים