הסדרה החלקה 

פשוט ולעניין - כריכה חלקה ללא תוספות.

מראה קלאסי ונקי בכל אחד מחומרי הכריכה שאנו מציעים.

 חומרי כריכה מתאימים