top of page

 כריכה דיגיטלית 

כריכה דיגיטלית

כריכה ייחודית הכוללת טאבלט מוטמע, אליו תוכלו לטעון תמונות וסרטוונם מהאירוע.

המסך מתרומם מהכריכה כדי לאפשר זווית צפייה נוחה, וניתן לניתוק מהכריכה.

 חומרי כריכה מתאימים 

השילוב של מדיה דיגיטלית באלבום פיזי קלאסי משלבת את הטוב שבשני העולמות - הדפסה איכותית של האלבום המעוצב על נייר פוטו ובנוסף, אפשרות לצפות בסרטים ובתמונות מהאירוע במוצר אחד.

מתאים למידות 30/60, 30/80 , 40/60 , 38/76.

bottom of page