top of page

 כריכות הדפס פשתן וצמר קלוע 

091A3259.jpg

ללא ספק אחד מסוגי הכריכות המבוקשים ביותר.

הדפס על כריכת פשתן או צמר קלוע משתלב בכריכה באופן מושלם והופך את כריכות הבד העדינות האלה להרבה יותר אישיות.

תוכלו לבחור באחד מהדפסי השם או האיורים שאנו מציעים או לשלוח עיצוב משלכם.

הדפס מתאים לכריכות הפשתן והצמר הקלוע הבהירות (ליד כל גוון פשתן וצמר קלוע מצוין האם מתאים להדפס).

שימו לב - צבע הבסיס להדפס אינו לבן אלא צבע הכריכה ולכן גווני ההדפס שיתקבלו לא ייראו בדיוק כפי שהם נראים על רקע לבן. 
ככל שגוון הכריכה בהיר יותר, גווני ההדפס יהיו אמיתיים יותר.

מומלץ לעבוד עם גוונים חזקים ולא בהירים.

 חומרי כריכה מתאימים 

bottom of page